top of page

Värdigt klimat


Jag jobbar för ett värdigare klimat. Det är orsaken till och kärnan i allt jag gör.

En lång resa ligger bakom dessa två ord – två enstaka ord, värdigt klimat.

De helt enkelt beskriver VARFÖR jag gör det jag gör. Vad vill jag bidra världen med?

I tisdags 5.6. var det Världsmiljödagen och samma dag var jag också bedömmare av ett startupbolag. Tisdagens innehåll reflekterar mycket mitt varför.

Vid bedömningen eller snarare handledningen betonade jag fokuset och att finna kärnan till bolagets existens. Då kan entreprenören bygga upp en hållbarhet och en långsiktighet. Det underlättar att finna den egna vägen i det kaos som ofta råder i början av verksamheten. Det gäller att ha is i magen, det får ta tid att finna kärnan. Kvalitet byggs inte upp på nolltid. Staden Rom byggdes inte heller upp på en dag.

Med ordet klimat i mitt motto värdigare klimat menar jag vår världsmiljö men också arbetsmiljöer i vilka jag jobbar tillsammans med andra inom byggindustrin. Jag strävar till ett mer respektfullt och samarbetsvilligt arbetsklimat. Där vi lyssnar till varandra och kommunicerar med varandra. Där vi alla tar ansvar och jobbar tillsammans för ett bättre resultat. Idag är resulatet av strama budgeter och upphandlingar ofta hackkycklingar för ingen vill vara delaktig.

Jag efterlyser en samverkan där byggherren, huvudentreprenören och huvudarkitekten kan bidra till mer kvalitativa resultat. Med utbyte av kunskap höjs också kunskapsnivån och bättre beslut kan göras. Och i beslutsfattandet behövs det också en kärna, mot vilken besluten avvägs. Vad tillåter resurserna? Finns det synergier?

Hur kommer dagens nybyggen att se ut om 20 år då de byggts med strama resurser och kortsiktighet? Som bottnar i det billigaste alternativet. Men det blir inte billigast i längden. Och vem är det som betalar, jo miljön och vi människor!

Kortsiktigt tänk inom byggandet belastar vår miljö! Kvalitativt byggande och kvalitativ arkitektur är ingen måttstock idag. Och att nytt betyder bra är inte sanning. Ibland frågar jag mig om det faktiskt är nödvändigt att bygga nytt eller så stort som det är tänkt? Behoven ändras och en synergi inom användningen av utrymmen vore välkommet. Varje m2 är dyr att bygga och underhålla. Här är det ekonomiska tänkandet på sin plats. Hur maximera användningen?

Och de framtida åtgärder som måste göras betalar skattebetalaren i slutändan, speciellt då kommuner väljer att bygga som de själva tror är ekonomi.

Inom den finska regeringen tas en del av dessa frågor upp som bäst och SFP:s politiker arkitekten Anders Adlercreutz jobbar hårt för sundare byggklimat. Han behövs verkligen! Men också vi andra. JAG fortsätter att jobba för värdigare klimat, jag hoppas du också gör det på ditt sätt och med ditt motto.

Vi har inte råd att tänka kortsiktigt!

Vi har bara ETT jordklot!

79 visningar

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page