top of page

JULHÄLSNING 2018


Det har handlat mycket om utveckling för ACH:s del i år, med en hel del fastighets- och regionsutveckling men också beskrivning av arkitektens roll i samhället. Utveckling, vetenskap och kunskap har alltid fascinerat mig och mitt största driv är att förbättra världen. Som Alfred Nobel önskade “att komma mänskligheten till största nytta”. I år var det otroligt intressant att se årets Nobelpristagare – att få ta del av vad som konkret görs för medmänskligheten.

De känns fortfarande abstrakta termerna artificiell intelligens, AI och internet of things, IOT, men det är samtidens områden alla vill integrera. För mig gäller internet of everything, dvs såsom mitt kontextuella tänkande. Att beakta alla aspekter som kan påverka projekten och samtidigt skapa deras identitet. Och här är processen livsviktig ty under den skapas de bästa lösningarna för det bästa slutresultatet. Som arkitekt måste man älska processer. Alla de dialoger och beslut som görs under en byggprocess är otaliga och mycket kan gå fel. Här ser jag stor nytta av min kreativitet att lösa saker och många gånger tänka om - rethink the problem. Detta tack vare kreativitet. Och intressant är hur mycket nytta jag har av den som entreprenör. Att kunna införa kreativitet även i businessvärlden ser jag som ett nödvändigt recept för alla parter. Mitt TED som består av Teknologi, Ekonomi och Design, ser jag som ingredienser för framtida företag. Och design inte i form av produkt utan som tjänster, immateriella tjänster som skall bidra materiellt. Kring detta ämne föreläste jag och drog en workshop i våras för IRM-tool. Ett projekt om hur utveckla verktyg för att stöda innovationsverksamheten inom sjöfartsindustrin i samarbete med kreativa industrier. I början av nästa år delger jag mina tankar kring hur business möter konst på Sveriges ambassad i Helsingfors.

Eftersom jag kan kombinera både entreprenörskap och kreatörsskap så kan jag bilda mig en uppfattning som gynnar båda bitarna och samtidigt skapa bättre hållbarhet och långsiktighet. Och det är just därför mitt ”why” existerar. Värdefullare klimat och då menar jag inte enbart miljön, utan även arbetsklimat. Mera samverkan och medverkan där alla tar ansvar. Men först måste vi mötas med ömsesidig respekt. Det gäller inte bara byggnadsindustrin utan alla områden. AI eller IOT hjälper oss att mötas i framtiden men i grunden är det mänskliga mötet det mest värdefulla. Och att låta artificiella intelligensen utgå från människan. Inte tvärtom.

ACH architecture ab har verkat i tio år och mycket har åstadkommits. På websiten www.architec.fi finner ni ett flöde om hur ACH verkar idag. Jag skriver en del reflektioner och nu hittar ni de inläggen tillsammans med utvecklingskoncept och en bråkdel av förverkligade projekt.

Allt på en plattform där ACH delger sin kunskap - också ett sätt att hjälpa och stöda.

Jag önskar er en glad julhelg i form av mänskliga möten och en spännande utveckling för år 2019.

Tack alla för ett fint och gott samarbete!

Ann Charlott Hästö,

arkitekt, SAFA

entreprenör, visionär, inspiratör

Photo: Daria Gatska

44 visningar

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page