top of page

Jeppis framtid finns här!


Att vara människa.

Att vara människa är morgondagen.

Att svara mot de mänskliga grundbehoven, att uppfylla de mänskliga kraven samt att förse och se den lilla människan.

Vi är mer än någonsin i behov av att vara tillsammans. Att känna och få gemenskap.

Förr träffades vi på torget, i bybutiken för att höra nyheter. Nu har vi ett överflöd med dem och allt annat digitalt brus. Nu träffas vi för att delvis komma bort från dem och vara en del av den social kontexten.

För att just mötas, att umgås med vänner, familj och släkt. Det är mer än tidigare viktigt att skapa rum och stämning för dessa utbyten och möten, och märk väl möten med människor i olika åldrar.

Så visst behövs biografen, biblioteket och museet fortsättningsvis, de är inte utdöende, de behöver bara omskrivas och omstruktureras. För vart ska man fara med sin partner? som någon sa.

Givetvis är naturen och grönskan fortfarande livsviktiga. Mer av det och mer belysning vill vi ha i morgondagens stadsbild.

Allt detta är reflektioner och upptäckter under processen med eleverna men framförallt hos mig. Syftet med mitt eget deltagande var att få ta del av just hur de ser på framtiden, både mentalt och i fysisk mening. För i dem växer just framtiden! De är vår måttstock. Och därför är det oerhört viktigt att de blir hörda! För DE om några är våra framtida Jakobstadsbor, invånare, skattebetalare och konsumenter.

Måttstock har de också själva fått vara under kursens gång.

Eleverna har analyserat stadsrum och arkitektoniska miljöer utgående från sig själva. Vad har dragit till sig intresse, var har det känts otryggt. Var finns det potential. Referensbilder från egna upplevelser har plockats med.

Det har inte bara varit fråga om stadsplanering utan också samhällsplanering, vi har tex använt oss av Sitras famtidskort och analyserat riktningar som är på gång i samhället. Men också klimatfrågor och hur lösa dem med hjälp av arkitektur, ingenjörskonst och estetik. Eleverna har också fått en inblick i vår stads historia, en stad som varit i framkanten redan i unga dar. Och var kvinnorna haft en avgörande roll. Det må nämnas att vi har fortsatt på den linjen, det här har varit ett kvinnostarkt gäng.

Det har varit en valfri kurs, utanför det egentliga schemat, för annars hade vi inte haft möjlighet att bidra i stadens process. När många av er vuxna stämplat ut från arbetet har de här ungdomarna sökt sig till bildkonstsalen på Jakobstads Gymnasium. Där har de mötts av te och kaffe samt något tilltugg av oss lärare. För som Ingvar Kamprad sade man ska inte göra business på tom mage. Ty för många av dem har kursen medfört tio timmars långa skoldagar. Men ett otroligt ambitiöst och kreativt gäng har det varit!

På 38 lektioner, hör och häpna på 28,5h, har de utvecklat, kommunicerat, reflekterat, analyserat och byggt detta innehåll. Igen en gång har vi kunnat bevisa att finns det vilja så finns det möjlighet.

Så vi behöver inte vara oroliga, det finns drivkraft i morgondagen och i det här gänget finns det både framtida samhällsbyggare och ledare.

Mycket av kursens process kommer de att ha nytta av i sina liv. Om inte så har de fått en bättre förståelse för ingredienserna att skapa rum, också lättare att förstå sig på en planering, ifall de skulle stå vid ett beslut, må det sen vara eget hem eller en skola.

Jag vill tacka rektorerna som såg möjligheten i denna kurs, tack för bidraget inom Yhdessä /Tillsammans och Parkskolan. Tack stadsplaneringen för stadsmaterialet och Sören Öhberg för visat intresse, och tack Ida för ditt engagemang att få till lokal. Ett varmt tack till paret Lindell för att vi får hålla till här. Och vilken tur att ni, Monica och Owe, stod bredvid varandra i kaffekön på startseminariet. Och att du Monica och jag satt bredvid varandra.

Och till sist men absolut inte minst vill jag tacka.

Becki, Emma, Inna, Isa, Julia, Lotta, Lova, Nora, Roosa, Sofia –

Stort tack till er och underbart att jag fick vara med! En stor applåd och eloge till er. Utan er skulle vi inte stå här idag!

Mitt vernissagetal för utställningen ”Jeppis framtid finns här! Pietarsaaren tulevaisuus!” 2020-02-20.

Detta har varit ett Tillsammans/Yhdessä projekt för gymnasister i Jakobstads gymnasium och Pietarsaaren lukio. Jag har har varit moderator och inspiratör och har dragit kursen tillsammans med bildkonstläraren Monica Liljestrand-Jutila och nyligen pesnionerade biologi- och geografiläraren Anna-Maija Lyyra.

101 visningar

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page