THOUGHTS AND REFLECTIONS

December 1, 2015

 

This is a platform for my thoughts and reflections. Philosophy is a natural part of me and my architecture, and here I will share some. Welcome on board!

 

Denna plattform kommer att uttrycka mina reflektioner och tankar. Filosofi är en viktig del av min arkitektur och tankevärld och den delar jag med mig här.

Språken blir svenska, finska eller engelska – beroende på kontexten. Välkommen på min resa!

 

Tämä on tila ajatuksilleni ja heijastuksilleni. Filosofia on osa minua sekä arkkitehtuuriani, ja sitä jakaan tässä foorumissa. Tervetuloa seuraamaan!

 

 

Please reload

  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

© 2018 by ACH ARCHITECTURE

SOLUTIONS