top of page
_52A2012.jpg

Photo: Daria Gatska

Architect Ann Charlott Hästö is the visionary catching the identity and soul of the whole context, to receive a unique wholes special made for the projects. She is a multi-skilled architect, designer and project manager. Her skills are creative thinking, innovation and future.

She graduated with Master of Architecture degree from Aalto University, Helsinki in 2001. Main thesis was architecture theory and minor thesis from Designstudio at Konstfack in Stockholm. Her latest specialist qualification is within business management. 

 

Ann Charlott started working in 1997 at one of Finland´s most talented offices, Helin &Co and has also worked at New Product Development Department of Nautor´s Swan yacht industry. Since 2008 she is the founder and CEO of ACH architecture – a dynamic studio within architecture and development. In 2017 was ACH LAB established as a platform for research and development.

Arkitekten Ann Charlott Hästö har skapat sig en mångfald genom flera kreativa utbildningar i Finland, Sverige och Danmark, samt som huvudplanerare och projektledare för egna uppdrag. Hon verkar också inom fastighets- och samhällsutveckling samt inom kulturutbildningar såsom på yrkeshögskolan NOVIA. Som entreprenör har Ann Charlott insett hur mycket av arkitektens egenskaper hon kan applicera i businessvärlden. Hon ser stor nytta och betydelse av kreativitet inom entreprenörskap och vice versa. Genom att kombinera dessa områden skapar hon hållbarhet och långsiktighet. Helt enkelt 1+1=3.

Hon är visionären som vill utveckla och värna om samhället och miljön, med hjälp av kreativitet och samverkan.

Skutnäsgatan 8 A 3 Skutnäsinkatu

Jakobstad 68620 Pietarsaari

Finland

ach(at)architec.fi   

+358 400 569 001

Your message has been sent!

bottom of page