top of page
ACH PRESENTATION

Presentation av Ann Charlott Hästö och ACH architecture ab, som hon grundade 2008 och är dess VD idag.

Hon är arkitekt, visionär, designer och entreprenör. Ett sidobrand ACH LAB har grundats 2017 med metaforen att kring middagsbordet föds de bästa samtalen. Hon vill samla toppkunskap och delge sin egen kunskap, och med detta så något frö för framtiden.

"MIN BREDD ÄR MIN SPETS"

Här berättar Ann Charlott Hästö om sin breda utbildning och mångsidiga yrkesbana. Hon är utexaminerad arkitekt från Alvar Aalto universitetet i Helsingfors, har också studerat filosofi på Arkitektskolen i Århus och industridesign på Konstfack i Stockholm. Hennes senaste examen har hon erlagt inom entreprenörskap. 

Hon har exempelvis skräddarsytt kylenheter för Nautor´s Swan lyxbåt samt deltagit i det team på Helin&co arkitekter som vann arkitekttävlingen för Riksdagshusets tillbyggnad. 

YRKESVALETS RÖTTER

Arkitekten Ann Charlott Hästö växte upp i en arbetarklassfamilj på en liten ort i finlandssvenska Österbotten. Långt från metropolen, men istället nära till en symaskin och snickarboda. Trots små resurser fanns det alltid utrymme för kreativiteten hemma. Långt senare förstod hon dess styrka och möjligheter. Idag är det hennes bästa redskap.

KOMMUNIKATIONENS BETYDELSE

Arkitekten Ann Charlott Hästö betonar processens och kommunikationens betydelse. Dialogen och samarbetet tillsammans med hantverkarna skapar bästa arkitekturen.

Hennes arbetsmetod som hon kallar S.O.S (Solved On Site) innebär en dialog där hon med hjälp av skissblock och penna kommunicerar med hantverkarna på bygget. En effektiv och ekonomisk metod som integrerar den yrkeskunskap som alla besitter. Och detta föds enbart med tillit och respekt för varandra.

"Att få se den där glimten i ögat när de får vara delaktiga i processen och ta fram sin yrkesstolthet. Då vi bygger upp något tillsammans. Ja de ögonblicken är värdefulla!"

Läs gärna inlägget under THOUGHTS "Technology does not survive without humanity."

KONTEXTUELLT TÄNKANDE SOM VERKTYG

Arbetsmiljöns begränsade resurser har bidragit till att arkitekten Ann Charlott Hästö utvecklat en egen arbetsmetod - kontextuellt tänkande - där hon involverar alla delaktig aspekter redan i planeringsprocessen.

Hur använda de resurser vi har, hur maximera? Vad behövs? Vad är entreprenörens kunskap? Var kan vi sålla, var ej för att behålla arkitekturens värde? osv.

Detta är en metod som hon ser som ett verktyg i både planerings- och beslutsprocesser. Den är en fördjupning av genius loci då den fångar kontextens själ, men framförallt en förädling av design thinking. Ty contextual thinking beaktar förutom budget och agenda även producent, tillverkning och leverantör redan i planeringprocessen. Genom att besluten förankras i sammanhanget föds det unika, hållbara och långsiktiga.

bottom of page