top of page

JNT SHOP


Invigningen av nya JNT:s utrymme. Mitt tal vid VIP-kvällen 03.12.2014.

"Bästa JNTs styrelse, byggkommite, personal och festpublik.

Grattis JNT Onneksi olkoon Pietarsaari!

Ni och vi har fått en nationellt unik butiksmiljö - med internationell karaktär.

Denna butik är genuin på många sätt och nytänkande i det mesta har präglat projektet. Såsom showrummet - det saknade förebild så vi skapade den.

Att även förutom produkter integrera tjänster smidigt i butiksmiljön gjorde projketet intressant. Specifikt är också innertaket med alla sina beståndsdelar och det kommer att bli takleverantörens referensobjekt.

Så JNT sätter Jakobstad på kartan i många hänseenden.

Och så skall det vara när man stakar ut framtiden - ett steg före ty annars missar man den.

Tämä liiketila heijastaa JNT-teknologiayritystä. Tila jossa vaikuttaa siinä pitää pysyä mukana teknologian jatkuvassa kehityksessä, samalla sen tulisi olla kestävä,ajaton ja moderni. Kaupunkitilaan palautuu tasokas avoin tila joka tunnettiin hotellina, ravintolana. Alholmankatu, jolla myös historiallisesti on ollut iso merkitys Pietarsaaren kaupunkitilassa, jatkaa loistoaan.

Den strama tidtabellen gjorde att vi i ett tidigt skede i projektet gick inför LPP – dvs löses på plats. Detta har krävt både kommunikation och innovation av de berörda. Men också öppenhet, nyfikenhet, vilja och företagsamhet - och det har det sannerligen funnits hos er involverade.

Därför var det NI som gjorde det!

För att få till stånd en sådan här interiör skall alla detaljer sitta rätt och bilda en helhet. Toleranserna har varit mycket små och noggrannheten mycket stor.

Det är med glädje jag sett vilket samarbete och fin stämning det uppstått på byggplatsen då alla entreprenörer förstått nivån och viljan att göra bra. Igen ett bevis på att vi inte kommer framåt utan kommunikation, samarbete och gemensamma mål och då kan också ribban vara högt satt.

Kommunikointi tekniikan avulla on pakollinen vaikka toimimme lähiseudulla.

JNTn palveluilla pystymme pitämään jatkuvaa yhteyttä maailmaan, toimittajiin jne. …esim minun kohdalla lähes 5000 mailia tässä projektissa. Voimme kiittää JNTtä siitä että moni perhe, yritys ja jopa suuryritys pytsyy asumaan ja vaikuttamaan tällä seudulla.

Isot kiitokset kaikille jotka ovat mahdollistaneet tämän - myös aikataulussa pysymisen. Ilman teitä emme olisi tässä.

Iso kiitos urakoitsiiolle,alihankkijoille sivu- ja omille suunnittelijoille, toimittajille. och givetvis Tack Håkki

Håkan sade i ett möte att JNT gör det möjligt. Och detta får jag idag vara mycket tacksam och ödmjuk för. Att ni vågade tro och satsa på det koncept och de visioner som presenterades er i vårvintras.

Som arkitekt vill jag skapa unika helheter med kreativa lösningar utgående från kontextens karaktär– och då kan ni förstå att jag trivts i projektet .

JNT ni har skapat framtiden och bidragit till ett levande centrum.

Uusi JNT ja Pietarsaari on syntynt!"

Photo: Reetta Tiainen, Jennifer Granqvist

141 visningar

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page