top of page

JOULUKIRJE 2017


Joulu tulee äkkiä taas tänä vuonna. Ehkä siksi että vuodenaikojen rajat eivät ole niin selkeitä. Sama kaos voi syntyä kun työn ja vapaa-ajan rajat lakkaa olemasta. Urheilijan elämässä levon ja suorituksen balanssi on menestyksen avain. Tällöin palautuminen on itsestäänselvyys. Työelämässä ei niinkään. Lepäämisen fundametaalista tärkeyttä sain taas kerran tunnustaa tänä vuonna. Samalla totesin omien visioiden tärkeystä.

Yhteiskunnan kehitys ja sen prosessit kiinnostavat minua paljon. Analysoin usein mitä ympäristöni viestittää. Koska kehitys on suurin motivaationi yhdistän mielelläni muiden alojen osaamista ja jaan omaani.

Alusta kehitystyölleni on luotu ja tuloksena syntyi kesällä aputoiminimi ACH LAB. Ydinasia on kehittely, kommunikaatio ja identiteetti. Työkaluna on oma kehittämä työmenetelmä kontextual thinking jossa huomioidaan kakkien osatekijöiden aspektit jo suunnitteluvaiheessa ja/tai päätösteossa. Prosessista tulee erittäin tärkeä koska se on tuottamisen peruskivi. Eli kakki osapuolet ankkuroidaan kontekstiin, laajaan ympäristöön.

Näin rakennetaan kestävyyttä ja pitkäkestoisuutta. Mitä voidaan tehdä senhetkisten resurssien avulla. Miten voidaan kehittää tuote, kiinteistö, jopa seutu. Mielellään näitä asioita vatkataan studiopöytäni äärrellä. Koska ruokapöydän äääressä syntyy parhaat vuoropuhelut, eli tervetuloa. Kaikkihan on arkkitehtuuria! Jos haluatte tutustua enemmän katsokaa https://www.architec.fi/videos. Mm toisesta työmenetelmästäni S.O.S joka kertoo yhteisestä työdialoogista.

ACH architecture tukee joululahjojen sijasta myös tänä vuonna meidän tulevaisuutta., eli seudun nuorisoa. Good will-työtäni on jatkettu yläasteen koti&kouluyhdistys Triolenin kanssa. Oppilaskahvila on syntynyt. Lasten ja nuorten hyvinvoinnilla on myös fundamentaalinen rooli yhteiskunnassa. Istun myös Project Liv:in hallituksessa syystä “to bring back a lost smile”

Eletään tässä ja nyt - nauttikaa joulupöydän ääressä, yhteisolosta ja muistakaa levätä!

Oikein rauhaisaa joulua ja luovaa uutta vuotta 2018!

Kiitos hienosta yhteistyöstä!

13 visningar

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page