top of page

THOUGHTS AND REFLECTIONS


This is a platform for my thoughts and reflections. Philosophy is a natural part of me and my architecture, and here I will share some. Welcome on board!

Denna plattform kommer att uttrycka mina reflektioner och tankar. Filosofi är en viktig del av min arkitektur och tankevärld och den delar jag med mig här.

Språken blir svenska, finska eller engelska – beroende på kontexten. Välkommen på min resa!

Tämä on tila ajatuksilleni ja heijastuksilleni. Filosofia on osa minua sekä arkkitehtuuriani, ja sitä jakaan tässä foorumissa. Tervetuloa seuraamaan!

73 visningar

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page