top of page

KARLSSON PÅ TAKET fångad på balkongen

Hur implementera en spännande bostadsarkitektur i en membran mellan ett industriområde och en unik stadsdel med anor från 1800-talet? Dessutom intill en gata som formar sig längs med terrängen som en backe.

Detaljplanen definierar två våningar för boende intill den historiska stadsdelen med trähus i en till en och en halv våningar. Men hur kunna få till en utsikt över det vackra angränsande anrika bostadskvarteret med otroligt vackra takvyer? Karlsson på taket miljön som endast kan ses från högre höjder - minst från andra våningen.

Arkitekturen får följa terrängen och gatuformen och bli en mur. En bostadsmassa vars genomsnittliga tal är två men våningsantalet är från en våning till fyra våningar. Garagens strategiska placering förstärker formationen.

För den bästa utsikten så är balkongerna vända mot det anrika bostadsområdet, Skata och bakgården riktad mot industriområdet med ett filter av tallskog. Balkongerna återkommer som fragment från de andra våningshusen längre ner på gatan. Fasadmaterialet är trä såsom stadsdelen majoritet.

En femte fasad är det formade taket vars ås möts av en fullhög och grund glasfoajé, som sammanbinder loftgångarna och förses med en hiss. En grönskande nisch inbjuder besökaren och fotgängaren och bildar en uteplats för de boende. En innergård men också en bakgård med grönska – en påminnelse om trähusområdet Skatas viktiga element, trädgårdar och innergårdar.

Målgruppen för boendet är åldringar, så huvudsakliga bostäder är små ettor för ensamstående. Små och effektiva för att hålla priset moderat för den ensamstående åldringen. Modulsystemet möjliggör också större lägenheter beroende på efterfrågan och behov.

En mur, vars form som följer terrängen och fångar de bästa vyerna över det vackra taklandskapet. Det är bara Karlsson på taket som saknas.

91 visningar

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page